Изберете верния път
Проверете какъв е очакваният ефект за Вас, ако желаете да преминете от регулиран на свободен пазар с EVN Трейдинг!
Моля, попълнете Вашите данни.
Мрежа*
Тип клиент*
Тарифност на регулиран пазар*
* Задължително поле

Изчисленията са на база въведените от Вас данни. EVN Калкулаторът е предназначен за физически или юридически лица, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение.